FAQ

För ytterligare frågor, vänligen kontakta support@ayd.se

Om Ayd

Är Ayd säkert?

Ayd är säkert. De behandlingar som Ayd erbjuder följer gängse medicinska rutiner och praxis. De behandlande läkare som Ayd kopplar dig samman med är registrerade som vårdgivare och står således under IVOs (Inspektionen för vård och omsorg) granskning. På Ayd används enbart läkemedel godkända på den svenska marknaden.

Hur kan läkarkontakten vara gratis?

Till skillnad från många andra nätläkartjänster är en kontakt med läkare på Ayd helt kostnadsfri - helt utan “dolda avgifter” eller att samhället får stå för notan i slutändan. Ayd är en rent privat tjänst som står utanför vårdval, och därmed alltså inte finansieras av skattemedel. Det enda du betalar för är de produkter som du i slutändan väljer att köpa.

Vad är det för läkare som arbetar på Ayd?

På Ayd arbetar kunniga läkare med svensk läkarlegitimation, registrerade i Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). Alla läkare arbetar under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läkarna arbetar enbart efter svenska rutiner och praxis, vilket gör det tryggt och säkert för dig.

Hur gör läkaren sin bedömning?

Ditt ifyllda frågeformulär och de eventuella bilder du har laddat upp granskas av din behandlande läkare. Läkaren fattar sedan beslut givet den information du har tillhandahållit. Inget behov av videosamtal eller motsvarande!

Har ni någon åldersgräns?

Ja, åldersgränsen för behandling mot akne är 16 år, respektive 18 år för manligt håravfall och erektionsbesvär.

Hur kan jag komma i kontakt med er?

Hittar du inte svaret på din fråga i denna FAQ så kan du alltid kontakta vår support. Det gör du lättast genom att e-post till support@ayd.se.

Varför har vi skapat Ayd?

Vi har skapat Ayd för att ge dig tillgång till de bästa medicinska behandlingarna - som verkligen fungerar. Vi vill att det ska vara enkelt att få hjälp med stigmatiserade problem.

I vilka länder är Ayd tillgängligt?

Idag är våra tjänster endast tillgängliga i Sverige.

Hur sker kontakten med läkaren?

Har du en fråga som berör din specifika behandling eller medicinska tillstånd så kan du höra av dig till supporten för att komma i kontakt med ditt vårdteam.

Vad är Ayd?

Ayd är en modern vårdtjänst som erbjuder personligt anpassade behandlingar med både receptfria och receptbelagda mediciner.

Ayd grundades av läkare med en förhoppning om att kunna erbjuda enkel tillgång till de bästa behandlingarna för stigmatiserade tillstånd, behandlingar som inte alltid är så lättillgängliga i den traditionella vården. Ayd gör det enkelt och roligt att optimera din hälsa!

Hur fungerar det?

Först svarar du på ett par frågor om ditt hälsotillstånd och laddar upp bilder. Vi kopplar samman dig med en läkare som utvärderar och förbereder din personliga behandlingsplan. Inget behov av videosamtal - allt sker asynkront! Läkaren är den som skriver ut eventuella recept. Du får sedan möjlighet att via vår apotekspartner få snabb hemleverans av dina produkter. Ditt vårdteam stöttar dig genom hela din behandling och säkerställer att du uppnår önskvärt resultat.

Vilka läkemedel och produkter erbjuder Ayd?

På Ayd används enbart läkemedel eller andra produkter som är godkända på den svenska marknaden. Alla läkemedel har således evidens för att användas med gott resultat för respektive åkomma, och anses säkra. Ayd erbjuder enbart mediciner som använts i många år, dvs där det finns god erfarenhet om resultat. Utöver originalläkemedlen erbjuds så kallad generisk medicin. Det innebär att du inte betalar för dyra varumärken, utan istället får effektiva och säkra behandlingar till rätt pris.

Hur fungerar det?

Hur får jag tag i era produkter?

Först måste du svara på frågor rörande ditt hälsotillstånd. En läkare kommer sedan att granska dina svar, och om du uppfyller kriterierna för behandling så kommer du att erbjudas möjlighet köpa våra produkter.

Varför behöver jag logga in med BankId?

En viktig del i läkarens bedömning är att veta mer specifikt vem du är (ålder, kön osv), för att kunna ge dig rätt rekommendation och behandling. Detta är för din säkerhet.
En kontakt med Ayds kliniker ska också alltid journalföras, varför namn och personnummer behövs. Detta är vi enligt svensk lag skyldiga att göra.

Kan jag testa era produkter?

Alla kunder som är lämpade för behandling erbjuds alltid en första behandlingsomgång med mindre förpackningar. Detta för att du som kund först ska få en chans att testa och utvärdera resultat, innan du köper större förpackningar.

Varför behöver jag svara på en massa frågor?

För att läkaren ska kunna göra en korrekt bedömning, och erbjuda dig rätt hjälp och behandling, så är det av yttersta vikt att du besvarar hälsofrågorna. Det är därmed också viktigt att du besvarar dem sanningsenligt.

Får samhället betala för mitt besök på Ayd?

Nej, samhället belastas inte ekonomiskt av ditt besök på Ayd. Till skillnad från många andra nätläkartjänster är Ayd en rent privat tjänst som står helt utanför vårdval. Det enda du betalar för är de produkter du i slutändan väljer att köpa.

Vad kostar det?

På Ayd betalar du enbart för är de produkter du köper. Det betyder att kontakt med läkare är helt kostnadsfri.

Behöver jag ha ett videosamtal?

Nej, på Ayd behövs inget videosamtal. Vi erbjuder enbart behandling för de åkommor som lämpar sig väl för bedömning via hälsoformulär. Alla formulärsvar granskas av legitimerad läkare, och enbart i de fall där kriterier är uppfyllda erbjuds behandling.

Behöver jag prata med en läkare?

Alla patienter bedöms av en läkare, men bedömningen sker baserat på de svar du ger i formuläret, dvs utan videosamtal eller motsvarande.

Vad innebär läkarens bedömning?

Läkaren tittar på de svar du givit i frågeformuläret. Baserat på dina svar gör läkaren sedan en medicinsk övervägning och föreslår den bästa behandlingen för just dig. Läkarens bedömning kan även innebära att du inte är lämplig för någon behandling alls via Ayd.

Beställning och leverans

Min order är försvunnen, skadad, eller något saknas.

Kontakta det apotek från vilket du köpt dina förskrivna läkemedel.

Är ni ett apotek?

Nej, Ayd är inget apotek. Däremot har vi ett partnerapotek som vi samarbetar med.

Kan jag få pengarna tillbaka?

Läkemedel, både receptfria och receptbelagda, omfattas inte av returneringslagen och är därmed undantagna ångerrätten så de kan du inte lämna tillbaka och du kan därmed inte få pengar åter.

Om du inte önskar medicinerna kan dessa lämnas in på apotek för destruering.

Vårdrelaterat

Vilka besvär behandlar ni?

I dagsläget behandlar vi akne, manligt håravfall och erektionsbesvär.

Jag upplever inget resultat, hur gör jag nu?

För många av de behandlingar som Ayd erbjuder tar det tid innan önskat resultat uppnås och det kan därför krävas mycket tålamod. För att rådgöra med ditt vårdteam på Ayd, kontakta supporten.

Jag har upplevt en biverkan, hur gör jag nu?

Rådgör med oss. För att komma i kontakt med ditt vårdteam, kontakta supporten.

Mina mediciner är slut, hur kan jag få nya?

Om du har en pågående behandling hos Ayd så påminns du när dina mediciner håller på att ta slut och du erbjuds receptförnyelse. Om detta har missats, om du önskar receptförnyelse tidigare, eller om du har andra frågor så kontakta vår support så hjälper vi dig vidare.

Kan jag kontakta min läkare hos Ayd?

Kontakta supporten på support@ayd.se för att komma i kontakt med ditt vårdteam.

Kan ni hjälpa till med andra saker än de som står med på hemsidan?

I dagsläget kan Ayd inte hjälpa till med andra hälsoproblem än de som är tillgängliga på hemsidan, men vi breddar hela tiden vårt utbud - så återkom gärna framöver.

Hur avbryter jag en pågående behandling?

Om du önskar avbryta din pågående behandling - rådgör med din läkare på Ayd. Kontakta supporten för att komma i kontakt med ditt vårdteam.

Skriver era läkare journalanteckning?

En kontakt med Ayd leder alltid till en journalanteckning. Detta är för din säkerhet. Vi är också enligt lag skyldiga att journalföra.

Jag har en annan sjukdom, kan jag använda era läkemedel?

Inför uppstart av behandling hos Ayd är befintliga sjukdomar något vi frågar om och tar med i bedömningen. Om du däremot fått en nydiagnostiserad sjukdom och samtidigt har en pågående behandling via Ayd - rådgör med din läkare på Ayd. Kontakta supporten för att komma i kontakt med ditt vårdteam.

Jag tar andra mediciner, kan jag använda era läkemedel?

Inför uppstart av behandling hos Ayd är pågående medicinering något vi frågar om och tar med i bedömningen. Om du däremot fått en nyinsatt medicin och samtidigt har en pågående behandling via Ayd - rådgör med din läkare på Ayd. Kontakta supporten om du vill kopplas samman med ditt vårdteam.

Kan jag öka/minska min dosering?

Du ska inte justera dosen på egen hand under din pågående behandling utan att först rådgöra med ditt vårdteam på Ayd. Kontakta supporten om du vill ändra dosering.

Kan ni förnya mina befintliga mediciner?

Ayd kan inte förnya recept som förskrivits av andra vårdgivare. Kontakta supporten för att förnya dina läkemedel förskrivna via Ayd om du inte automatiskt fått meddelande om receptförnyelse.

Är detta ett säkert sätt att genomgå en behandling?

Ja, att erhålla behandling via digital kontakt är säkert, under förutsättning att åkomman lämpar sig väl för denna typ av bedömning. På Ayd erbjuds enbart bedömning och behandling av åkommor som fungerar väl i en digital kontext, dvs åkommor där inga prover eller andra fysiska undersökningar behöver genomföras.

Är medicinerna ni erbjuder säkra?

På Ayd används enbart läkemedel eller andra produkter som är godkända på den svenska marknaden. Alla läkemedel har således evidens för att användas med gott resultat för respektive åkomma, och anses säkra.

Kan alla köpa era mediciner?

Först måste du svara på frågor rörande ditt hälsotillstånd. En läkare kommer sedan att granska dina svar, och enbart de som uppfyller kriterierna för behandling kommer att erbjudas möjlighet att köpa läkemedel.

Kan min vanliga läkare se att jag får hjälp hos er?

I dagsläget kan inte din husläkare eller andra läkare se att du varit i kontakt med eller läsa om din pågående behandling hos Ayd. Du kan givetvis gärna själv berätta att du står under behandling hos Ayd, vid kontakter med övriga vården.

Jag ammar, kan jag använda era läkemedel?

Epiduo går bra att använda men inte Finacea och Tetracyklin.

Jag är gravid, kan jag använda era läkemedel?

Under graviditeten eller om du försöker att bli gravid ska du inte använda våra läkemedel mot akne. Om du blir gravid under pågående behandling så kontakta vår support.

Kan jag få en kopia av min journal?

Ja, för att få en kopia på din journal kontaktar du vår support. Vi kommer att behöva verifiera din identitet i samband med detta. Vi skickar enbart en journalkopia per post till din folkbokförda adress.

Jag har blivit felbehandlad, vart vänder jag mig?

För Ayd är det av högsta vikt att säkerställa att vården som du erbjuds är högkvalitativ och enligt gängse rutin och praxis. Vi vill därför gärna att du kontaktar oss vid misstänkt felbehandling. I dessa fall genomförs alltid en gedigen intern utredning, som i vissa fall kan resultera i att Inspektionen för vård och omsorg kopplas in.

Mitt konto

Hur skapar jag ett konto?

Du skapar ett konto genom att först logga in med BankID. Nästa gång du loggar in kommer systemet att komma ihåg viss information om dig.

Hur loggar jag in på mitt konto?

Du loggar in med hjälp av BankID. Ayd stödjer i dagsläget enbart mobilt BankID.

Hur loggar jag ut från mitt konto?

Du loggar ut från ditt konto genom att gå in på “Mitt Ayd” och sedan trycka på logga ut, nere i högra hörnet.

Hur tar jag bort mitt konto?

Om du vill ta bort ditt Ayd-konto permanent så kontaktar du kundtjänst via support@ayd.se.

Säkerhet och integritet

Vem kan se min information?

Det är enbart vårdpersonal involverade i din behandling som kan få tillgång till din information.

Är mina foton och min data säker?

Ja, dina foton och din persondata är lagrad på säkra och krypterade servrar.

Jag vill ha ut all min information.

För att få ut all din personliga information kontaktar du supporten. Vi kommer att behöva verifiera din identitet i samband med detta. Vi skickar enbart ut kopior per post till din folkbokförda adress.

Jag vill att ni tar bort all min data.

Vill du att vi tar bort all din data kontaktar du supporten. Vi kommer att behöva verifiera din identitet i samband med detta. Notera att vi enligt lag (Patientdatalagen) inte kan radera dina patientjournaler, då dessa måste sparas i 10 år från utfärdandet.

Om håravfall

Om manligt håravfall.

Manligt ärftligt håravfall är en mycket vanlig form av håravfall. Besvären kan börja så tidigt som i sena tonåren och fortsätta hela livet. Detta typiska utseende brukar bestå i en gradvis hårförlust på olika delar av skalpen, oftast i kombination. Dessa delar innefattar:

  • En vikande hårlinje i pannan
  • Hårförlust vid tinningarna
  • Hårförlust på hjässan

Förlusten av hår beror på att manliga könshormoner gradvis påverkar hårsäckarna negativt. Detta resulterar i först en förtunning av hårstrået som sedan försvinner helt. Det är ännu inte helt klarlagt varför vissa individer har hårsäckar som reagerar på detta viset då den negativa effekten inte har att göra med den allmänna hormonnivån. Vissa yttre faktorer, exempelvis rökning, kan förvärra håravfallet. Manligt håravfall är ärftligt. 

Ayd erbjuder två olika preparat som oftast kombineras mot manligt håravfall.

Behandlingar mot manligt håravfall.

På Ayd erbjuder vi två olika typer av behandlingar mot manligt håravfall. Oftast kombineras dessa för bästa resultat.

Minoxidil

Minoxidil är ett läkemedel som smörjs in i skalpen två gånger dagligen. Den aktiva substansen påverkar hårsäckarna och detta leder till hårtillväxt. Behandlingsresultatet ses tidigast efter 3-4 månader och kontinuiteten i behandlingen är viktig för bästa resultat. Det är viktigt att du använder schampo och balsam särskilt anpassat för Minoxidil under behandlingstiden.

Finasterid

Finasterid blockerar testosteronets negativa effekt på hårsäckarna vid manligt håravfall och hjälper därmed till att förhindra fortsatt håravfall. Preparatet tas i tablettform en gång dagligen.

Kan jag få tillbaka mitt hår?

Finasterid, med fördel i kombination med Minoxidil, kan sakta ner, stoppa eller till och med ibland bidra till att du får håret tillbaka.

Hur långt tid måste jag behandla mitt håravfall?

I regel krävs 6-12 månaders behandling innan ett synbart resultat kan förväntas.

Vilket resultat kan jag förvänta mig vid behandling av hårtapp?

Det är viktigt att ha tålamod för att se resultatet av behandlingen. Graden av hårtillväxt är individuell och flera faktorer påverkar resultatet. Behandlingen riktar in sig på två områden, återväxt samt att förhindra ytterligare hårförlust.

Varför är era schampo/balsam bättre?

Det är viktigt att du använder hårvårdsprodukter som är anpassade för din behandling. En viktigt egenskap hos våra produkter är att de är helt fria från silikon. Detta är en förutsättning för att Minoxidil ska fungera optimalt.

Är Finasterid säkert?

Ja. Läkemedlet är godkänt och beprövat sedan många år tillbaka.

Vad är skillnaden på Propecia och Finasterid?

Det är ingen skillnad. Finasterid är den verksamma substansen i Propecia som är ett varumärke.

Kan jag få tillbaka hår jag tappat?

Ja. Dock är det många faktorer som påverkar graden av återväxt. En av de viktigaste aspekterna är att påbörja behandling tidigt vilket ökar möjligheten att återfå tappat hår. Det är också viktigt att förebygga ytterligare håravfall.

Vad kan orsaka håravfall?

Utöver rent ärftliga och hormonella orsaker finns en rad olika bakomliggande orsaker som kan medföra håravfall. Exempel på detta kan vara stress, vitaminbrist eller inflammation i skalpen.

Varför tappar vissa män håret?

Det finns olika bakomliggande orsaker till håravfall. Den vanligaste orsaken är manligt (androgent) håravfall som beror på en kombination av ärftliga faktorer och hormonpåverkan på hårsäckarna.

Hur fungerar Finasterid?

Finasterid blockerar testosteronets negativa effekt på hårsäckarna vid manligt håravfall och hjälper därmed till att förhindra fortsatt håravfall. Preparatet tas i tablettform en gång dagligen.

Hur fungerar Minoxidil?

Minoxidil är ett läkemedel som smörjs in i skalpen två gånger dagligen. Den aktiva substansen påverkar hårsäckarna och detta leder till hårtillväxt. Behandlingsresultatet ses tidigast efter 3-4 månader och kontinuiteten i behandlingen är viktig för bästa resultat. Det är viktigt att du under behandlingstiden använder schampo och balsam särskilt anpassade för minoxidil.

Var kan jag köpa Finasterid?

Finasterid är ett receptbelagt läkemedel och skrivs endast ut av läkare och kan därefter hämtas ut på apotek.

Var kan jag köpa Minoxidil?

Minoxidil är ett receptfritt läkemedel som kan köpas på de allra flesta apotek.

Om erektionsbesvär

Finns det hjälp att få vid erektionsbesvär?

Erektionsbesvär kan behandlas på olika sätt, både genom att försöka bota den underliggande orsaken och själva symtomet.

Viagra har säkert de flesta hört talas om. Viagra tillhör en grupp som kallas PDE5-hämmare, tabletter som intas oralt för att öka blodflödet till penisens svällkroppar. Alternativet är olika hjälpmedel som används för att stimulera penis. Några exempel är en penisring som gör att blodet stannar kvar eller en vakuumpump som även den ökar blodflödet.

På Ayd erbjuder vi flera olika läkemedelsalternativ - både som daglig behandling och som vid behovsmedicin.

Vad innebär erektionsbesvär?

Det vanligaste och tydligaste symtomet på erektionsbesvär, eller erektil dysfunktion som det också kallas, är att det är svårt att få och/eller bibehålla sitt stånd. Det kan vara svårt även om du känner sexuell attraktion. Om erektionen minskar under samlaget kan det även vara svårt att få orgasm och ejakulera.

Impotens påverkar dig inte bara fysiskt utan också mentalt. Du kan få prestationsångest kring själva samlaget, känna dig nedstämd och dra dig undan intima stunder.

Vad är orsakerna till erektionsbesvär?

Det finns flera anledningar till att du får problem med erektil dysfunktion. Det kan bero på att blodflödet till svällkropparna inte är tillräckligt och att nerverna fungerar sämre. Från 40 års ålder ökar risken för impotens i takt med stigande ålder. Det beror på att kroppen förändras och det manliga könshormonet testosteron minskar. Impotens kan även vara tecken på ett underliggande hälsoproblem. Erektionsbesvär har oftast en stor mental komponent som förklaring.

Om akne

Vad är akne?

Akne är ett vanligt tillstånd i huden och beror på inflammerade talgkörtlar. Oftast påverkas huden i ansiktet, på bröstet och på ryggen. För de flesta uppträder akne under tonåren men det kan även komma i vuxen ålder. En vanlig men felaktig uppfattning är att akne beror på oren och för dåligt tvättad hy. Tvärtom kan ovarsam tvättning av huden leda till förvärrad akne.

Det finns tre övergripande typer av akne som oftast kan uppträda samtidigt i huden. Dessa typer är:

  • Svarta eller vita pormaskar även kallade “komedoner”
  • Rodnade små eller stora finnar
  • Större ömmande varblåsor under huden

Akne orsakas av en överproduktion av talg och ibland i kombination med vissa hudbakterier. Hormoner spelar en stor roll vid uppkomsten av akne och vissa yttre faktorer kan sedan förvärra sjukdomen. Exempel på detta kan vara stress eller viss kosmetika och feta hudkrämer som inte är anpassade för hy med akne. Akne är ärftligt.

På Ayd erbjuder vi tre olika typer av behandlingar där vissa ibland kan kombineras för bästa resultat.

Behandlingar mot akne.

På Ayd erbjuder vi tre olika behandlingar mot akne. Ibland kan dessa kombineras. Vilken behandling som vi rekommenderar styrs av vilken typ av akne du har och hur uttalade besvären är.

Kombination av Bensoylperoxid och Adapalen

Detta preparat hämmar bakterietillväxt, minskar antalet pormaskar samt minskar inflammationen i huden. Behandlingseffekten ses efter fyra till sex veckor. Detta preparat rekommenderas om din akne mest består finnar.

Preparatet smörjs in en gång dagligen, på kvällen innan sänggående. Huden ska vara försiktigt rengjord och torkad innan du smörjer. Ibland kan det uppstå en irritation i huden i början av behandlingen. Om du upplever detta kan du smörja huden med glesare intervall till en början, exempelvis en gång varannan eller var tredje dag. Efter några veckor när huden har vant sig vid preparatet går det bra att öka upp behandlingstakten igen, med målet att smörja en gång dagligen.

Preparatet kan missfärga tyger och det är viktigt att inte utsätta huden för aktiv solning så länge du använder preparatet. Håller du upp tre dagar med preparatet så kan du sola efter det.

Du ska inte använda detta preparat om du är eller planerar att bli gravid, men det går bra att använda vid amning.

Tablett Tetracyklin

Detta är ett slags antibiotika som minskar mängden bakterier på huden och minskar inflammationen i talgkörtlarna. Behandlingseffekten ses efter omkring en till tre månader. Denna behandling rekommenderas till dig med mer uttalad akne.

Preparatet tas morgon och kväll. Oftast används denna behandling ihop med ett kombinationspreparat som smörjs in i huden. Vissa kan uppleva biverkningar som huvudvärk eller besvär från magen så som magknip och illamående. Dessa besvär brukar vara övergående.

Du ska inte ta detta preparat om du är gravid eller om du ammar.

Hur lång tid måste jag behandla min akne?

Behandlingstiden varierar med olika mediciner men var beredd att behandla i minst 3-6 månader.

Vilket resultat kan jag förvänta mig vid aknebehandling?

Resultatet är individuellt men de flesta upplever en första känsla av förbättring efter 4-6 veckors behandling.

Hur fungerar Tetralysal?

Detta preparat är ett slags antibiotika som minskar mängden bakterier på huden och minskar inflammationen i talgkörtlarna.

Hur fungerar Epiduo?

Detta preparat hämmar bakterietillväxt, minskar antalet pormaskar samt minskar inflammationen i huden.

Hur mycket Epiduo ska jag ta?

Preparatet smörjs in en gång dagligen på rengjord och torr hy.

Kan akne komma tillbaka?

Ja. Akne är en sjukdom som kan återkomma. Dock minskar risken med stigande ålder.

Kan vad jag äter påverka min akne?

Det är känt att kosten till viss del kan påverka akne men vilken kost som förvärrar sjukdomen är mycket individuellt.

Beror akne på oren hud?

Nej. Detta är dock en vanlig missuppfattning.

Vad orsakar akne?

Akne beror på inflammerade talgkörtlar. Det finns flera orsaker till denna inflammation och delar av mekanismerna är inte helt kartlagda. Olika kroppsliga egenskaper kan öka risken för akne men även yttre faktorer såsom feta hudvårdsprodukter.

Varför bör återfuktare användas vid aknebesvär?

Fukt är mycket viktigt för huden. Att tillföra mer fukt gör att huden lättare kan hålla sig smidig och läker bättre.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.