Cialis (Tadalafil) - Allt om läkemedlet mot erektionsbesvär

Allt du behöver veta om Cialis - användning & biverkningar

9.3.2023

Om du undrar vad Cialis och tadalafil är och hur det fungerar så finns det potentiellt ett intresse av att åtgärda en oönskad manlig impotens. Få reda på allt du behöver veta om Cialis (ett läkemedel som effektivt kan behandla erektil dysfunktion) och om detta kan vara läkemedlet som tar ditt sexliv till nya nivåer.

WRITTEN BY

Jens Sigfridsson

Chief Medical Officer
WRITTEN BY

Johan Flodin

Chief Product Officer

Cialis - vad är det?

Cialis är ett av de mest använda potensmedlen i Sverige för behandling av impotens. Den aktiva substansen i Cialis är tadalafil och det är denna substans som har en effekt på penis och bidrar till uppkomsten av stånd. Tadalafil är en så kallad fosfodiesteras typ 5-hämmare som bidrar till ökade nivåer av ett ämne som kallas cGMP som bland annat finns i penis. Detta bidrar till att musklerna runt blodkärlen i penis slappnar av, varav blodflödet till penis ökar. Det är detta ökade blodflöde som resulterar i erektion vilket möjliggör penetrerande samlag. 

→ Söker du hjälp mot erektionsbesvär? Klicka här så hjälper vi dig

Kom ihåg att potensmedel med verksamma substanser såsom tadalafil endast har effekt om du är sexuellt stimulerad. Om du endast tar en tablett Cialis utan sexuell stimulering kommer du alltså inte få en erektion. Med andra ord finns det fortfarande ett behov av förspel.

Kort om erektil dysfunktion

Som tidigare nämnts innebär erektil dysfunktion att det inte går att ha penetrerande samlag på grund av svag eller utebliven erektion. Det är ett vanligt problem som många män dessvärre besväras av så om du någon gång har upplevt detta är du alltså inte ensam.

Långvariga erektionsbesvär kan vara väldigt besvärliga eftersom de påverkar sexlivet och kan sänka självförtroendet. Orsakerna till erektil dysfunktion kan vara flera. Det kan bland annat bero på att blodflödet till penis inte är tillräckligt och att nerverna fungerar sämre. Det finns också en större risk att drabbas av impotens med stigande ålder eftersom många förändringar sker i kroppen, såsom att det manliga könshormonet testosteron minskar. Du kan läsa mer om erektil dysfunktion och möjliga underliggande orsaker till impotens på länken. 

Vilka tillstånd kan behandlas med Cialis?

Det vanligaste tillstånd som behandlas med Cialis är det vi redan nämnt: erektil dysfunktion. Cialis kan också användas för att behandla symtom som uppkommer vid förstorad prostata (benign prostatahyperplasi). Dessa symptom inkluderar svårighet att kissa, svagt urinflöde och behovet av att kissa ofta och plötsligt, speciellt mitt i natten. 

Så här använder du Cialis

Det är enkelt att använda Cialis – du sväljer helt enkelt tabletten hel med lite vatten. Vad som är viktigt att hålla koll på är att Cialis finns tillgängligt i olika styrkor och vilken styrka som är mest lämplig för dig beror på dina behov. Du kan välja mellan att ta en tablett med låg styrka en gång om dagen eller en starkare tablett vid behov. Nedan kan du läsa mer om dessa alternativ.

Cialis en gång om dagen

Tabletter är i styrkan 5 mg och är gjord för att tas en gång om dagen. Den dos som vanligtvis rekommenderas är en 5 mg tablett om dagen. När du tar Cialis en gång om dagen ska du ta tabletten vid ungefär samma tid varje dag för bästa effekt. Du ska inte ta mer än en tablett per dag.

Daglig behandling med lägre dos av Tadalafil (generika av Cialis) för att alltid vara redo

Fördelen med att ta Cialis en gång om dagen är att du kan få erektion när som helst under dygnet om du blir sexuellt stimulerad. Med andra ord är du alltid förberedd om tillfället uppstår och du behöver inte bekymra dig över att planera inför varje sexuell aktivitet. En daglig dosering av tadalafil är därför väldigt praktiskt för dig som har sexuellt umgänge flera gånger per vecka eller för dig som vill kunna vara spontan i sexlivet. 

Cialis vid behov

Om du istället är ute efter att endast använda Cialis vid behov är den rekommenderade dosen en 10 mg tablett före sexuell aktivitet. Om du upplever att effekten av denna tablett är för svag kan din läkare öka dosen till 20 mg. När du använder tadalafil vid behov kan du ta en tablett Cialis ända fram till 30 minuter före tänkt samlag men var beredd på att det kan ta upp till 2 timmar innan den ger effekt. Effekten av tabletten kan därefter kvarstå upp till 36 timmar. 

Tadalafil (generika av Cialis) har en effekt i kroppen på upp till 36 timmar

Tabletter på 10 mg och 20 mg bör inte användas kontinuerligt varje dag utan endast före förväntad sexuell aktivitet. Dessa tabletter är därför mer lämpliga för män som har samlag mer sällan eller inte har något emot att planera inför sexuellt samlag.

Är Cialis med lägre styrka mindre effektivt?

Det är naturligt att ifrågasätta huruvida tabletter av Cialis med lägre styrka (5 mg) har samma effekt som tabletterna med högre styrka som tas vid behov. I en studie från 2016 visade det sig att vissa av studiedeltagarna upplevde att tabletterna med lägre styrka som tas en gång om dagen möjligtvis hade en något svagare effekt än tabletterna med högre styrka som tas vid behov. Hur som helst visade studien också att både alternativet att ta en tablett om dagen eller en tablett vid behov var effektiva, och av alternativen visade sig ha någon större fördel över det andra. 

Vilket alternativ som har störst fördel beror istället på dig och dina behov. Välj det alternativ som du känner sig mest bekväm med och som får dig att slappna av – att du känner dig bekväm och avslappnad är också viktiga faktorer för att ståndet inte ska svikta.

Vad händer om jag råkat ta för mycket Cialis?

Om du har tagit en för stor mängd tadalafil bör du kontakta din läkare för att vara på den säkra sidan. Vad som händer beror på hur stor mängd du har tagit och självklart kan effekter variera mellan olika individer. Med en större mängd löper du större risk att känna av de biverkningar som är vanliga vid användning av Cialis. Vi kommer att gå närmare in på vanliga biverkningar längre ned. Du bör inte ta en större mängd Cialis än du och din läkare har kommit överens om. Om du känner att effekten av tadalafil inte är tillräcklig bör du istället rådfråga din läkare om hur ni kan lösa detta.

Vad gör jag om jag har glömt att ta Cialis?

Denna fråga är mest aktuell för dig som planerar att ta Cialis en gång om dagen. Som sagt är det bra om du kommer ihåg att ta en tablett per dag vid ungefär samma tidpunkt på dagen för bästa effekt. Men det är inte mer än mänskligt att någon gång glömma bort en tablett och då är det viktigt att du tar din tablett så fort du kommer ihåg. Du ska inte ta två tabletter för att kompensera för glömd tablett.

Så snabbt verkar Cialis

Om du tar Cialis en gång om dagen kan läkemedlet som sagt hjälpa dig att få erektion när som helst under dygnets 24 timmar, så länge du blir sexuellt stimulerad. Om du istället tar den högre styrkan av tadalafil vid behov kan läkemedlet verka så snabbt som 30 minuter efter tablettintag, men var beredd på att det i vissa fall kan ta upp till två timmar.

Hur länge håller en erektion med Cialis?

Det är svårt att sätta en exakt siffra på detta eftersom det är högst individuellt hur länge olika män har en erektion.

Män som inte upplever symtom på erektil dysfunktion kan alltså inte förvänta sig att Cialis har någon effekt på hur länge en erektion varar eller på övrig sexuell prestation. Tadalafil är med andra ord inte något som förbättrar sexuell prestation utan istället en behandling som kan vara hjälpsam för män som till att börja med har svårt att få och bevara stånd. 

Om det mot förmodan skulle vara så att Cialis bidrar till att du bibehåller en erektion längre än 4 timmar är det viktigt att du direkt uppsöker läkare. En sådan lång erektion kan nämligen leda till ett allvarligt tillstånd som kallas priapism vilket kan orsaka långvarig skada på penis om det inte behandlas omedelbart av läkare.

Är Cialis det bästa läkemedlet för erektil dysfunktion?

Den största “konkurrenten” till Cialis är troligtvis Viagra – ett annat populärt läkemedel för behandling av erektil dysfunktion. Effekten av båda dessa läkemedel är likvärdiga eftersom de verkar på samma sätt i kroppen. I slutändan är det dina behov och din livsstil som avgör om vad som är det mest lämpliga läkemedlet för dig. Vill du jämföra läkemedlen mer så har vi skrivit en artikel om skillnaderna mellan Cialis och Viagra

Kan jag få biverkningar av Cialis?

En av de uppenbara nackdelarna med läkemedel är de biverkningar som de kan ge upphov till. Även Cialis kan orsaka vissa biverkningar men det är inte säkert att alla användare upplever dem. Faktum är att de flesta användare inte upplever några biverkningar eller endast upplever lindriga besvär som ofta går över.

Här är några av de vanligaste biverkningarna av Cialis:

 • Huvudvärk
 • Ryggsmärta
 • Muskelvärk
 • Smärta i armar och ben
 • Ansiktsrodnad
 • Nästäppa
 • Matsmältningsbesvär

Enligt en studie som publicerades 2016 i tidskriften Nature Reviews Disease Primers är det vanligare att Cialis ger upphov till muskelvärk jämfört med andra läkemedel mot erektil dysfunktion som Viagra.

Kan jag göra något åt dessa vanliga biverkningar?

Om du känner av någon av dessa biverkningar vid användande av Cialis och de inte går över så kan en minskning av dosen vara hjälpsam. Du kan alltid rådfråga din läkare om detta. Om biverkningarna inte avtar eller till och med förvärras kan du alltid överväga att testa ett annat potensmedel för att se om din kropp har en bättre reaktion till det. 

Allvarliga biverkningar av Cialis

Trots att allvarliga biverkningar är sällsynta så vill vi ändå nämna dem här så att du är medveten om dem. 

 • Förlängd erektion: En av dessa allvarliga biverkningar är förlängd erektion som på medicinskt språk kallas för priapism (Rezaee, 2020). Du kanske minns att vi nämnde priapism tidigare i artikeln i samband med hur länge en erektion håller med Cialis. Precis som vi nämnde då så ska inte tadalafil bidra till att en erektion varar längre än vad som är normalt för dig. Om du tar Cialis och bibehåller en erektion längre än 4 timmar är det därför viktigt att du direkt uppsöker läkare. Detta tillstånd kan orsaka långvarig skada på penis om det inte behandlas omedelbart av läkare.
 • Lågt blodtryck: Detta är en annan sällsynt biverkan av Cialis som kan uppstå på grund av tadalafil påverkan på blodkärlen. Uppkomsten av lågt blodtryck är vanligare för de som har en hjärtsjukdom eller en högre alkoholkonsumtion. Det låga blodtrycket kan göra att du känner dig yr och förvirrad.
 • Problem med syn och hörsel: Cialis kan ge upphov till tinnitus och plötslig hörselförlust enligt en amerikansk studie. Det finns också dokumenterade problem med plötsliga synrubbningar som suddigt synfält, och kan leda till permanent synförlust på ett eller båda ögonen enligt en studie från 2017. Om du upplever dessa symptom ska du uppsöka läkare. 

Vem bör inte använda Cialis?

Trots att Cialis är ett säkert läkemedel med få biverkningar så finns det vissa som inte bör använda läkemedlet. Detta inkluderar män med vissa hälsotillstånd eftersom det inte har fastställts om det är säkert att använda Cialis för patienter med dessa tillstånd. Cialis kan också ha så kallade interaktioner med andra läkemedel. Detta innebär att vissa andra läkemedel kan minska effekten av tadalafil i kroppen. Här har vi sammanställt vilka hälsotillstånd och läkemedel är:

Hälsotillstånd

 • Män som har haft hjärtinfarkt under de senaste 90 dagarna.
 • Hjärtsjukdom för vilken sexuell aktivitet inte är lämplig
 • Män med instabil angina eller angina vid sexuellt umgänge
 • Män som haft hjärtsvikt under de senaste 6 månaderna
 • Män som har okontrollerade arytmier, lågt blodtryck (<90/50 mm Hg) eller okontrollerat högt blodtryck
 • Män som har haft stroke under de senaste 6 månaderna

Läkemedel

 • Organiska nitrater (förskrivs vanligtvis för behandling av bröstsmärta och hjärtsvikt)
 • Blodtryckssänkande läkemedel
 • Vissa läkemedel för behandling av svamp
 • Vissa typer av antibiotika
 • Läkemedel för behandling av HIV
 • Andra läkemedel som används för behandling av erektil dysfunktion

Det är viktigt att du alltid berättar för din läkare om ditt nuvarande hälsotillstånd och om du tar några läkemedel. På så sätt kan din läkare avgöra om Cialis är ett säkert och effektivt läkemedel för dig.  

Bra att tänka på innan du börjar använda Cialis

Innan du bestämmer dig för att testa Cialis finns det några saker som är bra att tänka på så att du får en så säker och effektiv behandling som möjligt.

Gå igenom dessa punkter innan du börjar använda tadalafil:

 • Rådfråga alltid din läkare om det är ett lämpligt läkemedel för dig. Eftersom Cialis är ett receptbelagt läkemedel kommer du naturligt behöva prata med en läkare innan du kan börja använda det. Svara ärligt på läkarens frågor så att han eller hon kan avgöra vilket  läkemedel som kan vara effektivt och säkert för dig.
 • För dig som redan använder andra läkemedel: kolla igenom att du inte använder läkemedel som innehåller nitrater. Om du tar läkemedel som innehåller nitrater samtidigt som Cialis kan det leda till ett plötsligt och farligt blodtrycksfall. Din läkare kan hjälpa dig att ta reda på om något av dina läkemedel innehåller nitrater.
 • Fundera på vilken styrka av Cialis som är bästa alternativet för dig. Vill du ta Cialis en gång om dagen eller endast vid behov? Du kan också diskutera detta med din läkare utifrån dina behov och din livsstil.
 • Köp alltid Cialis och andra läkemedel från ett trovärdigt apotek från Sverige. Dessvärre finns det många bedragare där ute som säljer falska produkter som eventuellt kan vara skadliga eller mindre effektiva. Se därför till att du köper Cialis från ett svenskt apotek som är godkänt av Läkemedelsverket.
 • För dig som har en underliggande kardiovaskulär sjukdom: berätta för din läkare om detta så att han eller hon kan avgöra om Cialis är säkert för dig. Det är generellt inte rekommenderat att använda tadalafil om du har en kardiovaskulär sjukdom eftersom sexuell aktivitet kan vara väldigt betungande för hjärtat. Det är viktigt att du respekterar ditt hjärta om du vet att det redan är lite skärt.  
 • Om du röker, dricker alkohol kontinuerligt eller upplever mycket stress: eftersom dessa faktorer kan bidra till eller förvärra erektil dysfunktion är det viktigt att försöka förändra dessa livsstilsfaktorer så att du kan få en så bra behandling av erektil dysfunktion som möjligt. Försök att vara mer aktiv, minska ditt alkoholintag, sluta röka och minska på stressen. All förbättring kan vara hjälpsam!
 • Du kan läsa mer utförligt om läkemedelsinformationen som gäller för Cialis på FASS.

Vad ska jag tänka på när jag använder Cialis?

Det finns också några viktiga saker att tänka på när du har börjat använda Cialis. Se till att du kan bocka av denna checklista för en säkrare och mer effektiv användning av tadalafil:

 • Om du använder den lägre styrkan som du tar varje dag ska du ta en tablett per dag vid samma tid för bästa effekt (om sexuell aktivitet främst sker kvällstid är det en fördel att ta tabletten på eftermiddagen).
 • Dela inte på tabletter utan svälj dem hela. 
 • Ta inte mer än en tablett per dag.
 • Försök att undvika att dricka mycket alkohol efter att du har tagit Cialis eftersom det kan bidra till lågt blodtryck och göra det svårt att få en erektion. En liten mängd alkohol är helt okej och ska inte ha någon påverkan.
 • Ät inte grapefrukt och drick inte grapefruktjuice när du använder Cialis eftersom det kan öka nivåerna av tadalafil i kroppen vilket kan leda till biverkningar. 
 • Om du upplever en allergisk reaktion, plötslig synförlust eller smärtsam erektion som varar längre än 4 timmar ska du direkt sluta använda läkemedlet och uppsöka läkarvård.
 • Du bör prata med din läkare för rådgivning om du under sexuell aktivitet upplever hjärtrelaterade symtom som tryck eller smärta i bröstet, yrsel, illamående eller smärta/bortdomnande känsla i nacken eller käken.

Är Cialis rätt behandling för mig?

Cialis kan vara rätt behandling för dig och ta ditt sexliv till nya nivåer, men det här är en fråga som endast du kan svara på eftersom det beror på din livsstil, dina behov och ditt nuvarande hälsotillstånd. I denna artikel har vi gått igenom det som är viktigt att veta om Cialis så att du kan ta ett välinformerat beslut om huruvida tadalafil är rätt behandling för dig. För säker rådgivning kan du alltid diskutera med din läkare innan du bestämmer dig för att påbörja behandling. 

Hur får jag tag i Cialis?

Du behöver ett recept för att kunna köpa Cialis. På Ayd.se erbjuder vi dig hälsoundersökning online så att du slipper besvärliga besök där du måste träffas och prata med läkaren om dina personliga besvär. Efter hälsoundersökning skriver läkaren ut läkemedel vid behov varpå läkemedlet skickas direkt hem till din brevlåda med diskret och snabb leverans. 

Fördelar med Cialis

 • Kan ha effekt upp till 36 timmar.
 • Kan tas dagligen eller vid behov.
 • Dagligt intag tillåter ett mer spontant sexliv.
 • Kan tas med eller utan mat.
 • Vissa användare upplever mer intensiva orgasmer.

Nackdelar med Cialis

 • Huvudvärk och muskelvärk är vanliga biverkningar men oftast övergående.
 • Mycket ovanligt: Kan orsaka problem med matsmältning .
 • Kan orsaka rodnad i ansiktet, men oftast övergående.
 • Män med vissa hälsotillstånd och som använder vissa läkemedel kan inte använda Cialis.

Nu har du förhoppningsvis fått en klarare bild av hur Cialis fungerar i kroppen och vad som är viktigt att tänka på vid behandling med tadalafil. Har du funderat på att få hjälp mot impotensen och tror Cialis kan hjälpa dig? Kontakta Ayd för en läkarbedömning och en skräddarsydd behandlingsplan. Kontakten sker digitalt i skrift. Diskret, snabbt och enkelt utan videochatt, telefon eller fysiskt möte.